Struktur Organisasi

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TARUNA KARYA 7"

DESA DAWUHAN WETAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG

KABUPATEN BANYUMAS

MASA BAKTI 2019 - 2021

 

Pembina                                                              : Kepala Desa Dawuhan Wetan

Majelis Pertimbangan Karang Taruna            : 1. H. Mukromudin

                                                                                2. H. Wuryanto M. Mahfuri, S.IP, M.Pd

                                                                                3. Yustiono

                                                                                4. Nasrul Majid

                                                                                5. Siti Soliah, S.Si, MM.

                                                                                6. Fahmi Abdillah, S.Pd.

Ketua                                                                    : Fauzan Mukhlasin

Wakil Ketua                                                          : Muhammad Ziyan Husni

Sekretaris                                                             : Abdul Aziz Fathurohman

Wakil Sekretaris                                                   : Soviana Muliyatul Fajri

Bendahara                                                            : Nida Birliyanti

Wakil Bendahara                                                  : Andi Setyo Gunawan

 

Seksi-Seksi

a. Pendidikan & Pelatihan                                       : 1. Anas Teofani

                                                                              2. Isnaeni Maftukhatul Qur'an

                                                                              3. Ardan Sugianto

                                                                              4. Rizqon Hakiki

b. Usaha Kesejahteraan Sosial                                : 1. Najma Gita

                                                                              2. Muhamad Toyib Yakfi

                                                                              3. Siti Oktariatul Faizah

                                                                              4. Liana Mariam Ulfa

c. Kelompok Usaha Bersama                                   : 1. Yunita

                                                                              2. Agung Aji Wibowo

                                                                              3. Ahmad Sudihan

                                                                              4. Amelia Khairun Nisa

d. Kerohanian & Pembinaan Mental                         : 1. Muklis

                                                                              2. Laeni Latifah

                                                                              3. Siti Nurfaizah

                                                                              4. Meli Agustiani

e. Olahraga & Seni Budaya                                      : 1. Tour

                                                                               2. Fajri

                                                                               3. Muamar Kadafi

                                                                               4. Prayoga Saputra

f. Lingkungan Hidup                                                           : 1. M. Handika S.C.

                                                                                                 2. Bayu Abdullah

                                                                                                 3. Khikmaturohmah

                                                                                                 4. Mohamad Subqi Khoeri

g. Hubungan Masyarakat & Kerjasama Kemitraan      : 1. Muhamad Ilham Arsalan

                                                                                                2. Triono

                                                                                                3. Nadar Purwanto

                                                                                                4. Amin

h. Pengabdian Masyarakat                                       : 1. Budiarto

                                                                               2. Neni Triana

                                                                               3. Siti Shofiatus Solihah

                                                                               4. Luqman